Projekt

Transformiramo vas u digitalnu tvrtku.

Izgradimo vaš IT.

Gradimo vaš informatički sustav
da postanete ono što želite biti.Želite posložiti svoju mrežu? Napraviti migraciju opreme u Cloud? Postaviti Disaster Recovery rješenje? Implementirati novi ERP? Novu web stranicu? 

Pokrenimo Projekt!

Priprema...

Kamen temeljac svakog dobrog projekta
je jasno definirani plan.Prije svakog projekta radimo plan istog. To znači da se dodijeljuje menadžer projekta, slaže se tim za projekt, popisuju se svi potrebne zadaci i dodijelju se članovima. Povezujemo međuovisne zadatke, radimo procjenu trajanja i vremenski plan.

Rezultat je Ganttov dijagram vašeg projekta.


Da bismo izradili plan implementacije, trebamo znati što želite i što sada imate. Trebate pomoć oko toga?

Dizajn rješenja

Pozor...

Sve možete nadzirati kroz naš portal.
Budite u toku.Osoba koja je definirana kao tehnički kontakt dobiva pristup našem portalu. U njemu možete nadzirati sve zadatke, njihove statuse, procijenjeno i utrošeno vrijeme, odgovornu osobu.

Chat na svakom zadatku? Da, i to.


Akcija!

Vežite se.
Polijećemo.Članovi projekta izvršavaju zadatke prema ucrtanom timelineu. Svaki projekt kreira interni chat kako bi članovi mogli čim efikasnije surađivati na gradnji vašeg rješenja. Cijeli proces nadzire dedicirani projekt menadžer i brine o uspješnom izršavanju projekta.

Sve po planu.


I kraj.

Znamo da je smisao svakog projekta
njegov krajnji rezultat.


Poludovršeni projekti ogorman su izvor frustracija - i za korisnika i nas. Sve prethodne radnje imaju za cilj to spriječiti. Projekt ne završava dok svi zadaci projekta nisu završeni. U protivnom, iskaču nam alarmi za svaki dan prekoračenog roka. 

A ne volimo da nam iskaču alarmi.