An address must be specified for a map to be embedded


Naš ste korisnik i trebate podšku?

Koristite ovaj obrazac za prijavu problema.

Tehnička podrška


Optimar Adria d.o.o.

Martinkovac 112, 51 000 Rijeka HR, OIB: 57802583362
Temeljni kapital iznosi 740.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

+385 51 579 310  /    info@optimar.hr

Više o nama