Projekt Optimar Adria ICT

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Korisnik projekta: Optimar Adria d.o.o.; OIB: 57802583362,Martinkovac 112; 51 000 RijekaKratki opis projekta

Tvrtka Optimar Adria d.o.o. provodi projekt  pod nazivom „Optimar Adria ICT“, sukladno projektnoj prijavi na Poziv na dostavu projektnih prijava “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP – a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2” (Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.), a kojeg provode Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije; HAMAG BICRO.

Projekt ulaganja odnosi se na implementaciju naprednog softvera pod nazivom HCI (Hyper – converged infrastructure) koji integrira procese obrade, pohrane, virtualizacije i umrežavanja u jedno rješenje. Uz predmetni softver poduzeće projektom nabavlja hardversku infrastrukturu za nesmetano funkcioniranje softvera. Softver omogućuje slaganje jednog tipa servera u klaster koji djeluje kao redundantni “pool“ compute resursa, storage resursa i mrežnih resursa te pruža centralni sustav za kreiranje usluga (provisioning). Provedba predmetnog projekta donosi preglednije i pouzdanije upravljanje poslovanje te bolju uslugu čime će se Optimar Adria istaknuti na tržištu kao vrhunska IT kompanija.
Ukupna vrijednost projekta je 1.436.509,20 HRK, prihvatljivi troškovi iznose 1.186.509,20 HRK, a očekivana bespovratna potpora iznosi 771.230,98 HRK. Procijenjeno vrijeme trajanja provedbe projekta je 10 mjeseci.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 01. prosinca 2019. godine do 01. listopada 2020. godine.

Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je doprinos razvoju informacijskog društva te jačanju tržišne pozicije, povećanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a u RH primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije.

Svrha projekta (specifični ciljevi)
  1. Povećanje ulaganja poduzeća Optimar Adria d.o.o. u napredna IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa – provedbom projekta povećat će se ulaganja poduzeća u IKT i ostvariti doprinos razvoju informacijskog društva.

  2. Unapređenje poslovnih procesa uvođenjem IKT rješenja u poduzeću Optimar Adria d.o.o. – provedbom projekta poduzeće će unaprijediti 9 poslovnih procesa.

  3. Povećanje konkurentnosti poduzeća Optimar Adria d.o.o. –očekuje se povećanje prihoda od prodaje za 65% u drugoj godini nakon godine završetka projekta

  4. Zapošljavanje novih djelatnika u poduzeću Optimar Adria d.o.o. – poduzeće planira zaposliti 1 novog/u djelatnika/icu

Očekivani rezultati projekta
  1. Uspješno implementiran HCI sustav u poslovanje poduzeća

  2. Uspješno provedena edukacija zaposlenika za rad na naprednom IKT rješenju

  3. Uspješno proveden projekt, pravilno odrađeni administrativni poslovi bez zastoja u provedbi te s        učinkovitim korištenjem ljudskih, vremenskih i financijskih resursa

  4. U potpunosti ispunjeni zahtjevi vezani za informiranje i vidljivost, koje je korisnik prema Ugovoru obavezan provesti

Ukupna vrijednost projekta iznosi:  1.436.509,20 HRK
Ukupno prihvatljivi troškovi iznose:  1.186.509,20 HRK
Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije:  771.230,98 HRK