Odoo • Image and Text

Upute za korištenje Sharinga

Dobrodošli u uslugu Cloud Sharing!

Mailom ste dobili pristupne podatke za uslugu za Cloud Sharing. To je aplikacija koja vam omogućuje siguran pristup podacima, njihovo čuvanje i kolaboraciju.


Prijava

 • Slijedite poveznicu koju ste dobili u mailu

 • Logirajte se s dobivenim podacima u sučelje


Web sučelje

Prijavom na web sučelje, dobit ćete popis svih vaših mapa (Library). Library-ji su podijeljeni na:

 • Vaše Library-je

 • Podijeljene direktno s vama

 • Podijeljene sa svima

 • Podijeljene s grupama kojima ste član

  • npr Nabava, Prodaja, Računovodstvo i sl.

  • u grupe vas dodaje Administrator


Library

Library je osnovna logička cjelina koja predstavlja foldere u Cloud Sharingu. U web sučelju možete kreirati, brisati, dijeliti i uploadati datoteke u Library. 

Library-ji mogu sadržavati podmape.


Dijeljenje

Klikom na Share, možete dijeliti Library-ji ili pojedinačne datoteke. Dijeliti ih možete:

 • Internim korisnicima

 • Grupama

 • Vanjskim partnerima

  • možete dodavati vremenski istek linka ili ga zaštititi lozinkom

Također, možete kreirati Upload link preko kojega možete omogućiti drugima da uploadaju datoteke u odabrani Library.


Povijest verzija datoteka

Sharing čuva izmjene koje radite na datotekama:
 • Prelaskom miša, na odabranom dokumentu će se pojaviti operacije koje se mogu koristiti. 
 • Padajući izbornik nudi opciju History. Klikom na njega, otvara se prozor sa svim pohranjenim verzijama te datoteke
 • Preuzmite željenu verziju datoteke.

Aplikacije za računalo

Sync ili Drive

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

Desktop Syncing Client

Desktop Syncing Client je aplikacija koja prikazuje sve vaše Library-je- bilo na Cloudu ili lokalno,

Također, preko nje možete držati foldere na desktopu sinkronizirane s Cloud Sharing-om.

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

Desktop Drive Client

Desktop Drive se ponaša kao dodatni disk na vašem računalu. Sve što pohranite na njega, automatski će biti pohranjeno i na Cloudu.

Isto tako, sve drugi podijele s vama, automatski će biti pohranjeno na tome dodatnom disku.

Pogledaj upute za Drive

Na linku preuzmite željenu aplikaciju (Sync ili Drive)  za vaš operativni sustav

Download

Koristite Cloud Sharing na smartphone-u. Preuzmite aplikaciju Seafile u App Store-u ili Google Playu.

Desktop Syncing Client

Odoo • Image and Text

Instalacija

 •  Instalirajte aplikaciju prateći korake u wizardu
Odoo • Image and Text

Lokalni folder (za Desktop Syncing Client)

 • Aplikacija treba lokalni folder koji će biti sinkroniziran na Cloud Sharing
 • Odaberite gdje će se na računalu taj folder nalaziti

Odoo • Image and Text

Prijava

 • Prijavite se s dobivenim korisničkim podacima

Odoo • Image and Text

Desktop Sync Client

 • Pokrenite aplikaciju
 • Prikazat će se vaše mape (Library) te one koje su podijeljene s vama
  • Library mogu biti podijeljeni direktno vama ili grupi kojoj pripadate (npr. Nabava, Prodaja i sl.)
 • Ispod user name-a, navedena je adresa servera
 • Klik na nju će vas odvesti na Cloud Sharing web sučelje
Odoo • Image and Text

Sinkronizacija

Desktop Syncining Client omogućuje sinkronizaciju Library-ja s vašim lokalnim folderima. To vam omogućuje da radite s vlastitim folderima isto kao i dosad, a da su svi vaši folderi dostupni u Cloudu i sigurni.

Možete preuzeti Library s Clouda na lokalno računalo ili uploadati mapu s lokalnog računala kao Library.

 • Sinkronizacija library-ja s Sharing-a na računalo
  • desni klik na odabranu mapu
  • Odaberite Sync this library
  • Odredite mapu na računalu s kojom ćete sinkronizirati ovaj library
 • Sinkronizacija mape s računala na Sharing
  • Povucite mapu u Sharing aplikaciju na Drop Folder to Sync

Želite da to mi napravimo za vas?