Odoo • Image and Text

Sharing- upute za administratore


Prva prijava

Prilikom aktivacije usluge, primili ste mail s podacima za prijavu:
 • Privremeni admin user name i password
 • Web adresa usluge (tvrtka-sharing.optimar.hr)
Idite na dobivenu adresu i prijavite se s privremenim admin userom


Kreiranje Admin korisnika (1)

Potrebno je kreirati novog korisnika koji će biti administrator
 • Kliknite na ikonu profila (u gornjem desnom kutu)
 • Odaberite System Admin
 • Idite na Users -> Add User
 • Popunite podatke kako biste kreirali korisnika


Kreiranje Admin korisnika (2)

Nakon što ste kreirali korisnika, morate ga postaviti za administratora
 • kliknite na tab Admin
 • dodajte kreiranog korisnika kao Admina
Ukoliko to želite, možete dodati više Administratora


Brisanje privremenog korisnika

Kako biste bili sigurni da pristup sustavu imate isključivo vi, obrišite privremenog korisnika.
 • Napravite log out s privremenog usera
 • Prijavite se kao novi admin korisnik
 • Ponovno uđite u System Admin -> Users
 • Obrišite privremenog korisnika (Opcija Delete nalazi se u padajućem izborniku na kraju (⋮) )


Dodavanje korisnika

Admin ima prava dodavati ostale korisnike u sustavu (neograničeno)
 • Uđite na System Admin -> Users -> Add user
 • Moguć je import korisnika u Excel formatu
 • Kada se korisnik kreira, na njegov mail stići će mail s podacima za prijavu i linkom na upute za korištenje.


Grupe 

Grupe služe za brzo i efikasno dijeljenje podataka. Ravrstajte korisnike u grupe prema pravima pristupa (npr. Nabava, Računovodstvo, Prodaja, ...). Tako se može dijeliti podatke s cijelim grupama umjesto korisnicima pojedinačno.
 • Vratite se na početnu stranicu usluge Sharing
 • Odaberite „New Group“ 
 • Odaberite naziv grupe
 • Dodajte korisnike u grupu


Library

Sharing je logički podijeljen na knjižnice (Libraryje). To su folderi koji sadrže vaše podatke
 • Odaberite New Library za kreiranje
 • Knjižnicu možete dodati i tako da sinkronizirate lokalnu mapu kroz Seafile app


Upravljanje knjižnicama

Poanta knjižnica je dijeljenje s korisnicima i grupama
 • Prijeđite mišem preko željene knjižnice -> More options (⋮) -> Share
Knjižnicu možete:
 • Dijeliti korisnicima i/ili grupama (Read Only ili Read Write)
 • Napraviti Transfer (promjenu vlasnika)
 • Upravljati Historyjem (Sharing bilježi promjene na vašim datotekama)
 • Brisati

Želite da to mi napravimo za vas