Odoo • Image and Text

Sharing- upute za administratore


Prva prijava

Prilikom aktivacije usluge, primili ste mail s podacima za prijavu:
 • Privremeni admin user name i password
 • Web adresa usluge (tvrtka-sharing.optimar.hr)
Idite na dobivenu adresu i prijavite se s privremenim admin userom


Kreiranje Admin usera (1)

Potrebno je kreirati novog usera koji će biti administrator.
 • Kliknite na ikonu profila (u gornjem desnom kutu)
 • Odaberite System Admin
 • Idite na Users -> Add User
 • Popunite podatke kako bi kreirali korisnika


Kreiranje Admin usera (2)

Nakon što ste kreirali usera, morate ga postaviti za administratora
 • kliknite na tab Admin
 • dodajte kreiranog usera kao Admina
Ukoliko to želite, možete dodati više Administratora


Brisanje privremenog usera

Kako biste bili sigurni da pristup sustavu imate isključivo vi, obrišite privremenog korisnika.
 • Napravite log out sa privremenog usera
 • Logirajte kao novi admin user
 • Ponovno uđite u System Admin -> Users
 • Obrišite privremenog korisnika (Opcija Delete se nalazi u padajućem izborniku na kraju (⋮) )


Dodavanje usera

Admin ima prava dodavati ostale usere u sustavu (neograničeno)
 • Uđite na System Admin -> Users -> Add user
 • Moguć je import usera u Excel formatu
 • Kada se user kreira, na njegov mail stići će mail s podacima za prijavu i linkom na upute za korištenje.


Grupe 

Grupe služe za brzo i efikasno dijeljenje podataka. Ravrstajte korisnike  u grupe prema pravima pristupa (npr. Nabava, Računovodstvo, Prodaja...). Tako se može dijeliti podatke s cijelim grupama umjesto korisnicima pojedinačno.
 • Vratite se na početnu stranicu usluge Sharing
 • Odaberite „New Group“ 
 • Odaberite naziv grupe
 • Dodajte korisnike u grupu


Library

Sharing je logički podijeljen na Library-je. To su folderi koji sadržavaju vaše podatke
 • Odaberite New Library za kreiranje
 • Library možete dodati i tako da sinkronizirate lokalni folder kroz Seafile app


Upravljanje Library-ima

Poanta Library-ja je dijeljenje s userima i grupama
 • Prijeđite mišem preko željenog Library-ja -> More options (⋮) -> Share
Library možete:
 • Dijeliti userima i/ili grupama (Read Only ili Read Write)
 • Napraviti Transfer (promjenu vlasnika)
 • Upravljati History-jem (Sharing bilježi promjene na vašim file-ovima)
 • Brisati

Želite da to mi napravimo za vas