Odoo • Image and Text

Podešavanje Backup-a

Odoo • Image and Text

 • Pokrenite DS-Client aplikciju

 • Kliknite Browse i povucite konfiguracijsku CRI datoteku koju ste dobili mailom.

 • Označite spajanje na DS-System za provjeru informacija (engl. Connect to DS-System and verify information).
 • Ključevi:
  • Encryption ključevi služe za registraciju DS-Client-a kao dodatni sigurnosni korak pri čemu DS-System prihvaća komunikaciju samo od registriranog DS-Client-a.

  • Ključevi za šifriranje su osjetljivi na mala i velika slova te ovise o vrsti i level-u odabrane enkripcije

  • Vrste i level-i enkripcije: 
   • AES-128 (max 16 znakova)
   • AES-192 (max 24 znaka) 
   • AES-256 (max 32 znaka).

  • Po izboru označite prosljeđivanje encryption ključeva (engl. Allow encryption key forwarding to DS-System) koji ostaju šifrirani na DS-Systemu.

 • Izradite dva različita encryption ključa te ih pohranite.

  Bez ključeva nije moguć restore podatka i reinstalacija DS- Clienta. Pažljivo ih spremite kako bi vam bili dostupni u slučaju potrebe.

  • Private Key- šifra client-a (računalo na kojem se softver instalira)

  • Account Key – šifra customer-a (zajednička šifra za sve client-e)

 • Ispunite polja koja se odnose na User Info (država, broj zaposlenih, branša)
Odoo • Image and Text
 • Nakon uspješne registracije otvara se čarobnjak za izradu nove sigurnosne kopije.
 • Odaberite tip sigurnosne kopije.
 • Odaberite računalo s kojeg će se podaci backup-irati.
  • Moguće je backup-irati lokalno računalo te ostala računala u mreži.
 • Za povezivanje na računalo upišite korisnika (s admin pravima), njegovu lozinku i naziv računala koje je odabrano za backup.

Ukoliko aplikacija javlja grešku (Microsoft Windows Network servis nije pokrenut), u polje Path: upisati \\Naziv_racunala(npr. \\TEST-PC)

Odoo • Image and Text
 • U sljedećem koraku odabiru se sadržaj za backup (Add)

 • Odabrane mape/datoteke prikazane su unutar prozora Backup Items Selected.

  Ukoliko računalo koje se želi backup-irati nema vidljive admin share-ove (C$, D$...) potrebno je u Registry Editor-u (Start -> Search -> regedit), unutar putanje


  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\
  CurrentVersion\Policies\System
   


  kreirati


  "LocalAccountTokenFilterPolicy", DWORD Value (32-bit), Value data=1.

  Odoo • Image and Text
  • U sljedećem prozoru nalazi se popis backup sadržaja.
  • Standardni broj čuvanih backup verzija je 30. Promijenite po želji.
  • Odredite tip kompresije
   • LZOP: slabija kompresija, brže traje izrada
   • ZLIB: jača kompresija, duže traje  izrada
  Odoo • Image and Text
  • Označite VSS (engl. Volume Shadow Copy). 

   • VSS je tehnologija koja omogućuje stvaranje sigurnosnih kopija ili snimke (engl. snapshots) računalnih datoteka čak i kada su u upotrebi.

  • U sljedećem koraku nije potrebno mijenjati izvorne ( default ) postavke.

  Odoo • Image and Text

  • Retention Rule
   • služi za određivanje vremenskog čuvanja datoteka
  • Izaberite jedan od kreiranih retention pravila. 
   • Moguće je izraditi nova retention pravila klikom na gumb More Options.
  Odoo • Image and Text
  • Odaberite raspored backup-a.
   • Moguće je izmijeniti postojeći ili kreirati novi raspored
  • Ukoliko se koriste retention pravila, potrebno ih je dodatno uključiti unutar rasporeda kako bi se nakon svakog procesa backup-a, pokrenuo i proces retencije.
  Odoo • Image and Text
  • U zadnjem koraku moguće je izabrati naziv za backup set i tip seta.

  • Set type treba biti Online

   • Ukoliko odaberete Statistical, radi se “lažni“ backup koji služi za procjenu veličine i trajanja backup-a

  Želite da to mi napravimo za vas?