Odoo • Image and Text

Instalacija DS Client-a

Odoo • Image and Text

 • Skinite Asigra aplikaciju na sljedećem linku:
Download
Odoo • Image and Text
 • Pokrenite preuzeti sadržaj.

 • Odaberite jezik za instalaciju aplikacije

 • Pojavljuje se prozor sa provjerom preduvjeta koje odabrano računalo mora ispunjavati kako bi se DS-Client aplikacija  mogla instalirati


Ukoliko na računalu nije prethodno instaliran Microsoft SQL ili PostgreSQL Database Server, stajat će upozorenje.

Odoo • Image and Text
 • Pročitajte i prihvatite ugovor o korištenju.
 • Instalirajte DS-Client Service i Classic DS-User
Odoo • Image and Text
 • Za rad backup softvera potrebna je baza podataka. Odaberite bazu Microsoft SQL Server
 • Odaberite instalaciju nove baze na računalu.
 • Ukoliko postoji MS SQL Server na računalu/serveru, iz padajućeg izbornika odaberite MS SQL instancu (computer_name\instance_name) za koju će se vezati baza aplikacije.

 • Odoo • Image and Text
  • Upišite naziv SQL Express 2012 instance.
   • npr. SQLExpressAsigra
  • Proces instalacije SQL Express 2012 instance može potrajati nekoliko minuta.
  Odoo • Image and Text
  • Odaberite This Account
  • Upišite korisničko ime sa administratorskim pravima i njegovu lozinku.
  • Odaberite mapu u kojoj će se nalaziti buffer baze.
   • Prema zadanom, instalacijski paket, buffer baze sprema unutar iste mape u kojoj se nalaze sve datoteke vezane za aplikaciju.
  • Instalacija je završena. Pokrenite DS-Client service.

  Nastavi s podešavanjem Backup-a

  Želite da to mi napravimo za vas?