Odoo • Image and Text

Cloud Desktop

Nemojte kupovati kutije.
Zakupite Desktop.

Cloud Desktop je usluga virtualnog računala (VDI). To znači da kutije više nema- vaše računalo je postalo usluga u profesionalnom datacentru. Na Cloud Desktop se spajate s monitora (+ thin client), web browsera, tableta, mobitela. 

Želite znati više o VDI? Pogledajte video.


Thin Client

Ok, ipak postoji kutija.
Ali skroz mala.

Thin Client je jednostavno mini računalo koje se montira na poleđinu vašeg monitora. Ima vrlo malo diskovnog prostora, procesorske snage i radne memorije. Služi isključivo kako biste se spojili na svoj Desktop.Thin Client ne traži nikakvo održavanje niti administraciju. Sve što on omogućuje je prozor za prijavu na Cloud Desktop. Takva jednostavna arhitektura omogućuje vrlo povoljan i dugotrajan uređaj- i preko 10 godina.
Odoo • Image and Text

Računalo dostupno svuda

Bez da okolišamo. Jasno vam je da Cloud Desktop dostupan bilo od kuda.

I jasno vam je kolika je to prednost.

Odoo • Image and Text

Profesionalno rješenje

Kada kupite računalo, potrebno je instalirati OS, licencirati, spojiti u domenu, spojiti u mrežu, postaviti sigurnosna pravila, omogućiti pristup aplikacijama i zajedničkim podacima.

Cloud Desktop to podrazumjeva.

Odoo • Image and Text

Trajno

Budući da je vaše računalo sada usluga, ne trebate brinuti je li zastarjelo, treba li kupiti novo, radi li kako spada.

To su sve naše brige.

Odoo • Image and Text

Optimiziranost resursa

Znate li da je, u prosjeku, 85% računalnih resursa u računalima? I znate li da je 60% toga neiskorišteno? Te resurse ste platili.

E, toga više nema.

Odoo • Image and Text

Puno računala- jedan uređaj

Naravno, svaki Desktop je samostalan. Podatke na njemu vidi samo osoba čiji taj Desktop jest. Ali, u pozadini, to je jedan server.

Umjesto svih računala, administrirate jedan server.

Odoo • Image and Text

Sigurnost

Budući da su sva računala spojena u jedno sučelje, postavljati (i provoditi) sigurnosna pravila je neizrecivo lakše. Dakle, razina sigurnosti je značajno viša.

Mi smatramo da je to jako bitno.

Odoo • Image and Text

Financijska ušteda

Zbog svega navedenog, Cloud Desktop je značajno povoljniji. U prosjeku, za 25%.

To nije zanemarivo.

Zainteresirani?