Odoo • Image and Text

Cloud Sharing

Podaci su i sigurni i dostupni.
Bilo od kuda. Bilo s čega.

Koliko puta ste se našli u situaciji gdje trebate pristupiti nekom dokumentu, a ne možete jer je na uredskom računalu. Ili serveru kojem nemate pristup izvana. Ili, kod sebe, imate samo mobitel?

Sharing je aplikacija koja sinkronizira mape s vašeg računala i/ili servera i čini ih dostupnima svuda, pazeći i dalje na sigurnost.

Odoo • Image and Text

Desktop App

Odoo • Image and Text

Smartphone App

Web browser

Radi odmah.

Skinite aplikaciju -> sinkronizirajte mape -> počnite koristiti.
Tako jednostavno!

Sharing


  •  Neograničeni broj korisnika
  • Verzije file-ova, snapshot i restore
  • Paketi: 50 GB, 100 GB, 200 GB, 300 GB, 400 GB, 500 GB.

Sharing PRO


  •  Neograničeni broj korisnika
  • Verzije file-ova, snapshot i restore
  • Paketi: 500 GB, 750 GB, 1 TB, 2 TB, 5 TB
  • Dedicirani Sharing server
  • Mogućnost vlastite domene
  • Mogućnost sinkronizacije s Active Directory-jem
  • Sharing Drive- mogućnost dodavanja Sharing-a kao virtualnog diska.

Zainteresirani?