Natječaji za

digitlizaciju poslovanja

2022.

Vaučeri za usluge

Svrha vaučera za digitalizaciju je jačanje kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije. Neposredni cilj investicije je povećati razinu digitalne zrelosti poduzeća koje će biti obuhvaćen ovim programom, te u konačnici povećati konkurentnost i otpornost obuhvaćenih poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Ciljna populacija ovog ulaganja su MSP-ovi koja žele razviti digitalni poslovni model, ojačati vlastite kapacitete za digitalizaciju i digitalnu transformaciju ili poboljšati svoju kibernetičku sigurnost. MSP-ovi s određenom razinom digitalne zrelosti mogu iskoristiti vaučer za razvoj složenih digitalnih proizvoda i usluga. Poduzeća moraju tijekom prijavljivanja objasniti problem koji pokušavaju riješiti i opisati stanje digitalne zrelosti poduzeća.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u obliku vaučera, tj. sve dok se ne iskoriste sva raspoloživa sredstva osigurana za svaki poziv.

Korištenje jedne vrste vaučera nije preduvijet za korištenje druge vrste vaučera.

Poduzeće može iskoristiti najviše 2 vrste vaučera po pozivu.

Podnositelji zahtjeva mogu zatražiti jedan ili više sljedećih vaučera: 

Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina

do 75.000,00 kn


Svrha:

Pomoći zaposlenicima u stjecanju vještina potrebnih za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije, što može uključivati jedan ili više programa obrazovanja i usavršavanja.

Prihvatljivi troškovi:
 • edukacija stručnjaka za dizajn softvera, umjetnu inteligenciju i sigurnost

 • edukacija stručnjaka za upravljanje podacima i razvoj novih digitalnih vještina u vezi s računarstvom u oblaku

 • osposobljavanje koje uključuje prekvalifikaciju i usavršavanje radne snage u pogledu usvajanja digitalnih vještina.

Vaučer za strategiju digitalne transformacije

do 76.000,00 kn


Svrha:

Omogućiti provjeru potencijala za digitalizaciju u MSP-ovima, pomoći MSP-ovima da ispitaju održivost ideja i oblikuju strategije za moguću digitalnu transformaciju.

Navedeno uključuje procjenu stanja u poduzeću izradom plana razvoja digitalnih kapaciteta poslovanja i strategije digitalne transformacije.

Ulaganje bi trebalo rezultirati temeljitim istraživanjem koje bi osiguralo nužne informacije za pripremanje poduzeća na ulaganje u digitalnu transformaciju. Aktivnosti predviđene strategijom za digitalnu transformaciju, poduzeća mogu u sljedećem koraku realizirati korištenjem bespovratne potpore za digitalizaciju.

Prihvatljivi troškovi:

 • izrada strategije digitalne transformacije

 • opći troškovi

 • vanjske usluge

Vaučer za digitalni marketing

do 75.000,00 kn


Svrha:

Omogućiti razvoj i provedbu strategija digitalnog marketinga MSP-ova u skladu s odgovarajućim čimbenicima koji su nužni za digitalizaciju njihovih poslovanja. Poduzeća također mogu iskoristiti sredstva za potporu razvoju i jačanju kapaciteta u vezi s korištenjem interneta kao djelotvornog kanala za razvoj poslovanja.

Prihvatljivi troškovi:
 • izrada web stranica

 • izrada i testiranje mobilnih aplikacija

 • uporaba podataka za poboljšanje interakcije s kupcima

 • izrada online trgovina i platformi za rezervacije

Vaučer za kibernetičku otpornost

do 110.000,00 kn


Svrha:

Povećati kibernetičku sigurnost uvođenjem sigurnosnih provjera sustava.

Prihvatljivi troškovi:
 • izrada sigurnosnih i tehničkih izvješća

 • provjera propusnosti podataka

 • penetracijska ispitivanja

Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga (usluge istraživanja i razvoja )

do 150.000,00 kn


Svrha:

Ovaj vaučer podržava istraživačke i razvojne pilot-projekte za uvođenje složenih digitalnih proizvoda i usluga, npr. razvoj rješenja za Industriju 4.0, mrežnih sustava i procesa, Interneta stvari (engl. Internet of Things), pametnih usluga, automatizacije, projekata koji uključuju velike podatke (engl. Big Data), simulacijskih modela, virtualne i proširene stvarnosti, ugrađenih sustava. 

Prihvatljivi troškovi:
 • usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluga razvoja, npr. izrada prototipa

Bespovratne potpore za digitalizaciju

do 750.000,00 kn

Svrha ovog ulaganja je podržati digitalnu transformaciju hrvatskih poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje. Ova investicija će omogućiti povećanje kapaciteta za digitalnu transformaciju poduzeća nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem ljudskih kapaciteta za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa.

Bespovratna potpora za digitalizaciju poslovanja osigurava financijska sredstva za provedbu digitalnih rješenja na temelju detaljnog istraživanja potreba digitalizacije. Istraživanje se može financirati putem vaučera za strategiju digitalne transformacije ili iz drugih izvora. Ova bespovratna potpora osigurava financijska sredstva za ulaganja u digitalne alate i opremu za uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi. Potpore su odabrane kao preferirani mehanizam financiranja jer ciljevi mjere potiču MSP-ove na usvajanje digitalnih rješenja.

Prihvatljivi troškovi u okviru projekta uključuju opremu, softver, edukaciju zaposlenika i troškove vanjskih davatelja usluga. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan prijedlog projekta iznosi 750.000 kn. 

Svrha ovog ulaganja je podržati digitalnu transformaciju hrvatskih poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje. Ova investicija će omogućiti povećanje kapaciteta za digitalnu transformaciju poduzeća nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem ljudskih kapaciteta za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa.

Bespovratna potpora za digitalizaciju poslovanja osigurava financijska sredstva za provedbu digitalnih rješenja na temelju detaljnog istraživanja potreba digitalizacije. Istraživanje se može financirati putem vaučera za strategiju digitalne transformacije ili iz drugih izvora. Ova bespovratna potpora osigurava financijska sredstva za ulaganja u digitalne alate i opremu za uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi. Potpore su odabrane kao preferirani mehanizam financiranja jer ciljevi mjere potiču MSP-ove na usvajanje digitalnih rješenja.

Prihvatljivi troškovi u okviru projekta uključuju:

 • softver

 • edukaciju zaposlenika

 • troškove vanjskih davatelja usluga

 • opremu

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan prijedlog projekta iznosi 750.000 kn. 

Što mi možemo napraviti za vas?


Sveobuhvatni poslovni softver

Prihvatljiv trošak


Digitalizacija počiva na uvođenju novog poslovnog sustava.

Mi predlažemo Odoo- modernu poslovnu aplikaciju za svaki segment poslovanja.


Implementacija i edukacija

Prihvatljiv trošak


Radimo implementaciju Odoo-a i edukaciju za rad u njemu.

Ukoliko želite povezati vanjske servise, radimo i integraciju s Odoo-om.


Infrastruktura

Prihvatljiv trošak


Kako bi vaš poslovni sustav bio uvijek dostupan, mora biti smješten na pouzdanu infrastrukturu.

Zato je tu naš Cloud vServer s uključenim backup-om.



Digitalizirajmo vas!